Kevser Suresi Türkçe

Kevser Suresi Türkçe

Kevser Suresi; peygamberliğin ilk senesinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Kuran-ı Kerim'in en kısa suresidir. Kevser suresi toplamda üç ayetten oluşmaktadır. Kevser suresi adını ilk ayetinde son kısımlarda bulunan ve "çok hayır" anlamına gelen Kevser kelimesinden almıştır. Kevser suresi Adiyat suresinden sonra inen bir suredir. Kevser suresinin diğer bir ismi de " Nahr (kurban kesmek) suresidir. Şu şekildedir;

Kevser Suresi

Bismillâhirrahmânirrahim

1. İnnâ a'taynâkel-kevser
2. Fesalli lirabbike venhar
3. İnne şânieke hüvel ebter

Not: Bu yazılış sadece yakın bir okuyuştur. Arap alfabesinde bulunan bir çok harf Türk alfabesinde bulunmadığından doğru yazılması mümkün değildir. Bu sebeple arapça yazımdan okunmalıdır Ayet'i Kerimeler...

Kevser suresinin anlamı

Biz sana bol nimet verdik: O halde (yalnız) Rabb' ine ibadet et ve (yalnız O'nun adına) kurban kes. Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir.

Ayetlerin açıklamaları ve anlamları

1. Biz sana bol nimet verdik

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e has olan onunla ilgili bir suredir. Hz. Muhammed'in zor bir durumda kaldığı ve üzüntülü bir zamanında inen bu sure, peygamber efendimize kevser yani çok hayır ve nimet verildiğini müjdeleyen bir suredir. O nedenle ondan Rabbine yönelmesi istenir ve ona kin tutan İslâm düşmanları kınanır. Ona ve yakınındakilere kin tutan düşmanlık yapanların geleceklerinin olmadığını belirten bir suredir.
Bu surenin iniş sebebi bazı kaynaklarda şu şekilde anlatılmıştır. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den Kasım adında bir oğlu olmuş ama bebekken ölmüştür. O dönemlerde erkek çocuklarına çok değer veren Araplar, Hz. Muhammed' in bir erkek çocuğa sahip olmadığını gören müşrikler, Hz. Peygamber'e soyu kesik anlamına gelen ebter kelimesini söyleyerek hakarette bulunmuşlardır. Bu müşrikler arasında bulunan Âs bin Vâil, Hz. Peygamber'in bir ortamda adı anıldığı zaman; "bırakın onu, o ebterdir. Onun soyunu sürdürebilmesi için bir erkek çocuğu yoktur, bu nedenle öldüğü zaman adı unutulur ve bizde ondan kurtulmuş oluruz" demiştir. Bunun gibi Ukbe bin Ebi Muayt ve diğer müşriklerde birçok sözler söylemişlerdir. Bu edilen laflar Peygamberimizi o kadar çok üzmüştür ki, Yüce Allah onun geleceğe daha umutlu ve güvenli bakabilmesi için bu sureyi indirmiştir.
Bu ayette yer alan Kevser kelimesi cennette bir nehrin veya havuzun ismidir.

Peygamberimiz Kevser'i anlatırken " O, Rabbi'min bana (cennette) verdiği bir nehirdir; onda çok hayır vardır. O bir havuzdur; kıyamet günü ümmetim gelip ondan içecektir, onun kapları yıldızlar sayısıncadır" demiştir. Kevser Hz. Muhammed'e verilen peygamberlik şerefidir. Çünkü peygamberlik hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluk sağlayan büyük bir hayırdır.

Bu ayette yer alan Kevser kelimesi, Peygamberimizin soyunun ve ümmetinin çokluğudur. Çünkü Hz. Muhammed'in soyu tükenmemiş kızı Hz. Fatıma'dan (R.A.) hayırlı bir nesil doğarak soyunu devam ettirmekle kalmamış, ayrıca bir sürü hayırlı insan ona ümmet olmuştur.Kevser aynı zamanda iyilik ve hayırda sonsuzluğu ifade eden bir kelimedir. Müşriklerin söylemiş olduğu kötü lakapların aksine Allah, Peygamberimize bol ve tükenmek bitmek bilmeyen nimetler vermiştir.
Hz. Muhammed bu nimetleri Peygamberlikte çokça görecektir. Allah'la irtibata geçen biri için artık söz konusu bile değildir kayıp kelimesi.
O'na gönderilen Kuran nimetlerin en başında gelenlerdendir. Kuran'ın tek bir suresi büyük bir hazine, sonsuz bir kaynaktır.
Yüceler âleminde kendisi için dua eden meleklerde büyük bir nimettir. Bu melekler yeryüzünde onun ismini anıp O'na dua edenlere de dua ederler.
Peygamberimizin süre gelmiş olan sünneti de bir nimettir. Tüm yeryüzünde O' nun izinde giden insanların onun adını anıp, onun hayatına hayranlık duyan milyarlarca insanda büyük bir nimettir. Bu nimetlerin bir çokları vardır ki, hepsini tek tek saymaya gücümüz yetmez.

2. O halde (yalnız) ibadet et ve (yalnız O'nun adına) kurban kes.

Peygamberimiz bunca iyilik ve hayrı, Allah'a bağlılığıyla elde etmiştir. Aslında biz insanlar içinde bu nimetleri elde etmek çok zor değildir. Namaz kılıp, kurbanını kesip, ibadetlerini yerine getirerek bu dünyada ve öteki dünyada bu nimetlerden yararlanabiliriz.
Bu ayette Peygamberimiz nimetlere karşılık kendini sadece Allah' a adayıp samimi bir şekilde ona yönelmektedir. Namazda ve kurbanda samimi ol. "Öyle ise Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

3. Şu gerçek ki, senden nefret eden,( her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir.

Bu ayette de Peygamberimize kin tutacak birinin, her türlü iyilik ve güzellikten uzak tutulacağı anlatılmaktadır. Dinimize kim düşmanlık duyarsa, ondan geriye hiçbir şey kalmaz, arkası, nesli, adı ve sanı, ne varsa unutulur. Hz. Muhammed'e nesli kesik diyenlerin sonu pek hayırlı olmadığı gibi sonunda kayboldular. Hz. Muhammed ise hala daha milyonlarca insanın kalbinde büyük bir yer taşımaktadır. Ve dinimize inanan insanlar oldukça bu böyle sonsuza denk sürüp gidecektir. İman ile din ile gönülden bağlılık ile her şey elde edilir. Çünkü Allah onun için yapılan her şeyi ödüllendirmektedir.
Doğru yolda olanın yanında yer alan, fitne fesat düşünmeyen, içinde Allah korkusu olanların yaptıkları işlerin sonu hep hayırlı bitmiştir. Kalbinde kötülük olan insanların ise hayırlı bir sonuç elde etmeleri beklenemez.

Son Güncelleme : 05.12.2018 17:00:30
Kevser Suresi Türkçe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kevser Suresi Türkçe Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Kevser Suresi Türkçe"
ALLAHU TALA NE KADAR GÜZEL SÖLEMİŞ
Celal Varol . 28.08.2018
CEVAP YAZ
yanlış cünkü şöyle inna a dayna kelkevser fesalli lirabbike venhar inna şahinike huvel ebter dorusu bu
Halise . 21.05.2017
CEVAP YAZ
Kevser Suresi Anlamı
Kevser Suresi Anlamı
Kevser Suresi Anlamı; Kur'an-ı Kerim'de 108’inci suredir. Toplam 3 ayet, 10 kelime ve 42 harf vardır. İlk ayetin; Kevser' den bahsetmesi nedeniyle, bu isim verilmiştir. Kur'an-ı Kerimin en kısa suresi olup, Diğer bir adı da (en-Nahr) dır. Kevse...
Kevser Suresi Faziletleri
Kevser Suresi Faziletleri
Kevser Suresi Faziletleri, Kevser suresi faziletleri,saymakla bitmeyecek kadar çok bir dua. Kevser suresini Kur'an-ı Kerim deki yeri çok önemlidir. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirmiştir. Kur'an'ın en kısa suresidir ve 3 ayetten...
Kevser Suresi Arapça
Kevser Suresi Arapça
Kevser Suresi Arapça, Bu sure okunduğu zaman okuyan veya dinleyen kişiye bazı manevi armağanlar verilir. Yüce Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar yaratıcı sözler ile doludur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her kelime sihirlidir. Bu sihi...
Kevser Suresi Kaç Ayettir
Kevser Suresi Kaç Ayettir
3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir. ...
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser suresi okunuşu üç ayetten ibarettir. Mekke'de indirilmiş olan ayet Kuran'da ki en kısa suredir. Hayır ve nimet anlamına gelen kevser kelimesinden ismini almıştır. Böyle olmasına rağmen, içerik bakımından oldukça zengindir. Bu surenin anlaşılab...
Kevser Suresi İniş Sebebi
Kevser Suresi İniş Sebebi
İçinde Kelbî, Mukatil ve İbn Abbâs'ın da bulunduğu cumhur kavlinde sûre mekkîdir. el-Hasen, İkrime, Mücâhid ve Katâde ise medenî olduğunu söylemiş*lerdir. Suyûtî, İtkan'ında Sûrenin medenî olduğu görüşünü tercih etmiştir. Hafâcî ise iki görüş arasını...
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuş ve üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi'mize ihsan olunan ''Kevser'' nimetini bildirdiği için Kevser ismini almıştır.Kevser Suresinin Tefsiri1) Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Seni birçok fevkala...
Kevser Suresi Meali
Kevser Suresi Meali
Kevser suresi meali, Kuran'ın en kısa suresi olması açısından daha kolay yapılabilmektedir. Hz Muhammed'in ilk yıllarında Mekke'de indirilen sure, üç ayetten oluşmakta, adını da ilk ayetin sonunda bulunan kevser kelimesinden almaktadır. Kevser kelime...
Kevser Suresi
Kevser Suresi
Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci suresi olan Kevser suresi aynı zamanda Kur’an-ın en kısa suresidir. Diğer ismi "En-Nahr" olan Kevser suresi üç ayet on kelime ve kırk iki harften oluşur. Kevser suresinde Allah kötü müşriklerin sözlerine karşı HZ. Pey...

 

Kevser Suresi Anlamı
Kevser Suresi Türkçe
Kevser Suresi Faziletleri
Kevser Suresi Arapça
Kevser Suresi Kaç Ayettir
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser Suresi İniş Sebebi
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Meali
Kevser Suresi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kevser Suresi Kaç Ayettir
Kevser Suresi Okunuşu
Kevser Suresi İniş Sebebi
Kevser Suresi Tefsiri
Kevser Suresi Meali
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019