kevsersuresi.com https://www.kevsersuresi.com Kevser Suresi, Kevser Suresi Meali ve Okunuşu tr-TR hourly 1 Copyright 2020, kevsersuresi.com Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0000 Sun, 16 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Kevser Suresi Anlamı https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-anlami.html Tue, 04 Dec 2018 23:59:29 +0000 Kevser Suresi Anlamı; Kur'an-ı Kerim'de 108’inci suredir. Toplam 3 ayet, 10 kelime ve 42 harf vardır. İlk ayetin; Kevser' den bahsetmesi nedeniyle, bu isim verilmiştir. Kur'an-ı Kerimin en kısa suresi olup, Diğer bir adı da (e Kevser Suresi Anlamı; Kur'an-ı Kerim'de 108’inci suredir. Toplam 3 ayet, 10 kelime ve 42 harf vardır. İlk ayetin; Kevser' den bahsetmesi nedeniyle, bu isim verilmiştir. Kur'an-ı Kerimin en kısa suresi olup, Diğer bir adı da (en-Nahr) dır.

Kevser Suresi Türkçe Okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim.

1- İnna a'taynakel kevser. 2- Fesalli lirabbike venhar. 3- İnne şanieke hüvel'ebter

Not: Bu yazılış sadece yakın bir okuyuştur. Arap alfabesinde bulunan bir çok harf Türk alfabesinde bulunmadığından doğru yazılması mümkün değildir. Bu sebeple arapça yazımdan okunmalıdır Ayet'i Kerimeler...

Kevser suresi anlamı şudur;

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla.

1-Muhakkak Biz, sana Kevser' i verdik. 2-Sen de Rab' bin için namazı kıl ve kurban kes. 3-Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan.

Kevser Suresi Özel Gönderilmiştir. Bu sure, (Duha ve inşirah) suresi gibi Hz. Muhammed (s.a.v)'e özel, Hz. Muhammed’le ilgili bir suredir.

Kevser Suresi İle Teselli; Allah(c.c.) inançsız müşriklerin yaptıkları kötülük ve hakaretlerine karşı olarak, Hz. Peygamberi (s.a.s)'i Kevser suresi ile teselli etmektedir. Hz. Muhammed’ e çeşitli iyilikte bulunmakta, O'nu, Allah'a karşı şükür vazifelerini yerine getirme yoluna sevk etmekte ve peygamber düşmanları için sonlarının acı olacağını haber vermektedir.

Onların düşüncesinde, Rasulullah (s.a.s)'ın gittiği yolun sonu iyi değildi. Ve o, ölümünden sonra unutulacaktı. Rasulullah (s.a.s)'ı anacak kimse kalmayacaktı. Özellikle, cahiliye döneminde Arap anlayışında, erkek çocuğu olmayan soyu kesik kabul edilirdi. İşte bu düşünceden dolayı, Hz. Peygamber (s.a.s)'in erkek çocukları Kasım ya da Abdullah vefat ettiğinde, müşrik olanlar, Rasulullah (s.a.s)'ın soyu kesik olduğunu, vefat ettikten sonra kendisinin unutulacağını söylüyordu.

Bunun üzerine Allah’ u Teala Kevser suresini gönderdi.

Kevser suresi, bazı tefsircilere göre Mekke' de, bazılarına göre de Medine'de inmiştir. Mekke' de gönderildiği olduğu kanaati ağırlıktadır.

Kevser Suresi 1. Ayet: Ey Muhammed (Biz sana Kevser' i verdik)

Kevser, Sonsuzluk anlamına gelir. Bazı tefsirciler, bu ayette zikredilen Kevser'in, (çok hayır) anlamına geldiğini bildirmişlerdir. O' nun peygamber olarak seçilmesi ve Kur'an-ı Kerim gibi ilahi bir kitabın indirilmesi, çok büyük bir nimettir. Kendisine verilen bu ilim ile hikmet, büyük bir nimet ve ümmetin fazlalığı ise, Allah' ın bir lütfudur.

İşte bütün bunların hepsi, Hz. Muhammed (s.a.s)'e verilen Allah' ın nimetlerdir. Kevser kelimesi, bütün bu manaları kapsar.

Bir de Kevser, kıyamet günü haşir meydanında Rasulüllah (s.a.s)'a verilecek olan bir havuzun ve yine kendisine Cennette verilecek olan bir nehrin ismidir.

Bu havuz ve nehir ile ilgili bir çok hadis rivayet vardır. (Gerçekten benim havzım Eyle ve Aden arasında ki yoldan daha uzundur. Allah'a yemin olsun ki, ben bir takım insanları, kişinin yabancıları havuzdan kovduğu gibi kovacağım).

Hz. Enes (r.a)'ın rivayetine göre, Peygamber (s.a.s) Kevser ile ilgili şöyle buyurdu: (Bu, Allah'ın bana Cennette verdiği bir nehirdir. Onun toprağı misk, suyu sütten beyaz ve baldan tatlıdır). (Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 89).

Kevser Suresi AnlamıKevser Suresi 2. Ayet: (Öyleyse Rab' bin için namazı kıl ve kurban kes)

Bu ayet tefsiri ile alakalı olarak, tefsirciler değişik açıklamalarda bulunmuştur. Bazısı, namazdan muradın, beş vakit namaz olduğu; bazısı da Kurban bayramı olarak anlamış dır. Diğer bazı alimler ise, bundan muradın mutlaka namaz olduğunu söylemiştir.

Genel olarak bu ayet ile, Allah'a samimi olarak yönelip, verilen nimete şükretme, Allah için namaz kılma, Allah i]]> Kevser Suresi Türkçe https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-turkce.html Wed, 05 Dec 2018 17:00:30 +0000 Kevser Suresi; peygamberliğin ilk senesinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Kuran-ı Kerim'in en kısa suresidir. Kevser suresi toplamda üç ayetten oluşmaktadır. Kevser suresi adını ilk ayetinde son kısımlarda bulu Kevser Suresi; peygamberliğin ilk senesinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Kuran-ı Kerim'in en kısa suresidir. Kevser suresi toplamda üç ayetten oluşmaktadır. Kevser suresi adını ilk ayetinde son kısımlarda bulunan ve "çok hayır" anlamına gelen Kevser kelimesinden almıştır. Kevser suresi Adiyat suresinden sonra inen bir suredir. Kevser suresinin diğer bir ismi de " Nahr (kurban kesmek) suresidir. Şu şekildedir;


Kevser Suresi

Bismillâhirrahmânirrahim

1. İnnâ a'taynâkel-kevser
2. Fesalli lirabbike venhar
3. İnne şânieke hüvel ebter

Not: Bu yazılış sadece yakın bir okuyuştur. Arap alfabesinde bulunan bir çok harf Türk alfabesinde bulunmadığından doğru yazılması mümkün değildir. Bu sebeple arapça yazımdan okunmalıdır Ayet'i Kerimeler...

Kevser suresinin anlamı

Biz sana bol nimet verdik: O halde (yalnız) Rabb' ine ibadet et ve (yalnız O'nun adına) kurban kes. Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir.

Ayetlerin açıklamaları ve anlamları

1. Biz sana bol nimet verdik

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e has olan onunla ilgili bir suredir. Hz. Muhammed'in zor bir durumda kaldığı ve üzüntülü bir zamanında inen bu sure, peygamber efendimize kevser yani çok hayır ve nimet verildiğini müjdeleyen bir suredir. O nedenle ondan Rabbine yönelmesi istenir ve ona kin tutan İslâm düşmanları kınanır. Ona ve yakınındakilere kin tutan düşmanlık yapanların geleceklerinin olmadığını belirten bir suredir. 
Bu surenin iniş sebebi bazı kaynaklarda şu şekilde anlatılmıştır. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den Kasım adında bir oğlu olmuş ama bebekken ölmüştür. O dönemlerde erkek çocuklarına çok değer veren Araplar, Hz. Muhammed' in bir erkek çocuğa sahip olmadığını gören müşrikler, Hz. Peygamber'e soyu kesik anlamına gelen ebter kelimesini söyleyerek hakarette bulunmuşlardır. Bu müşrikler arasında bulunan Âs bin Vâil, Hz. Peygamber'in bir ortamda adı anıldığı zaman; "bırakın onu, o ebterdir. Onun soyunu sürdürebilmesi için bir erkek çocuğu yoktur, bu nedenle öldüğü zaman adı unutulur ve bizde ondan kurtulmuş oluruz" demiştir. Bunun gibi Ukbe bin Ebi Muayt ve diğer müşriklerde birçok sözler söylemişlerdir. Bu edilen laflar Peygamberimizi o kadar çok üzmüştür ki, Yüce Allah onun geleceğe daha umutlu ve güvenli bakabilmesi için bu sureyi indirmiştir.
Bu ayette yer alan Kevser kelimesi cennette bir nehrin veya havuzun ismidir. 

Peygamberimiz Kevser'i anlatırken " O, Rabbi'min bana (cennette) verdiği bir nehirdir; onda çok hayır vardır. O bir havuzdur; kıyamet günü ümmetim gelip ondan içecektir, onun kapları yıldızlar sayısıncadır" demiştir. Kevser Hz. Muhammed'e verilen peygamberlik şerefidir. Çünkü peygamberlik hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluk sağlayan büyük bir hayırdır. 

Bu ayette yer alan Kevser kelimesi, Peygamberimizin soyunun ve ümmetinin çokluğudur. Çünkü Hz. Muhammed'in soyu tükenmemiş kızı Hz. Fatıma'dan (R.A.) hayırlı bir nesil doğarak soyunu devam ettirmekle kalmamış, ayrıca bir sürü hayırlı insan ona ümmet olmuştur.Kevser aynı zamanda iyilik ve hayırda sonsuzluğu ifade eden bir kelimedir. Müşriklerin söylemiş olduğu kötü lakapların aksine Allah, Peygamberimize bol ve tükenmek bitmek bilmeyen nimetler vermiştir. 
Hz. Muhammed bu nimetleri Peygamberlikte çokça görecektir. Allah'la irtibata geçen biri için artık söz konusu bile değildir kayıp kelimesi.
O'na gönderilen Kuran nimetlerin en başında gelenlerdendir. Kuran'ın tek bir suresi büyük bir hazine, sonsuz bir kaynaktır.
Yüceler âleminde kendisi için dua eden meleklerde büyük bir nimettir. Bu melekler yeryüzünde]]> Kevser Suresi Faziletleri https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-faziletleri.html Thu, 06 Dec 2018 12:33:22 +0000 Kevser Suresi Faziletleri, Kevser suresi faziletleri,saymakla bitmeyecek kadar çok bir dua. Kevser suresini Kur'an-ı Kerim deki yeri çok önemlidir. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirmiştir. Kur'an'ın en kısa sur Kevser Suresi Faziletleri, Kevser suresi faziletleri,saymakla bitmeyecek kadar çok bir dua. Kevser suresini Kur'an-ı Kerim deki yeri çok önemlidir. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirmiştir. Kur'an'ın en kısa suresidir ve 3 ayetten oluşur. Adiyat suresinden sonra nazıl olmuştur. Adını ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak çok hatır anlamına gelen kevser kelimesinden alır. Peygamber efendimize ihsan olunan "Kevser" nimetini bildirdiği için Kevser ismini alabileceği de bilinmektedir. 

Kevser suresi okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel' ebter.

Kevser suresinin anlamı
Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla
(Ey Muhammed) Doğrusu sana pek çok nimet verimsizdir. Öyleyse rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Kevser Suresi FaziletleriKevser suresi faziletleri:
 • Kevser suresini 100 kere okuyanın muradını Allah-ü Teala verir.
 • 100 defa okursan gece rüyasında Peygamber efendimizi görür.
 • Kevser suresini günlük hayatımızda her gün okuyanın kalbi iyi duygularla dolar taşar
 • Her türlü meşru ihtiyaç için yağmur yağarken 100 defa okunursa ve dua edilirse muradı nasıl olur.
 • Sabah erkenden ve istediği saatte uyanmak isteyen yatmadan önce üç kere Kevser suresini okursa istediği maksada hasıl olur. 
 • Günlük yaşantımızda her gün okumak düşmanların kinini engeller.
 • Allah'ü Teala buyuruyor ki "İzzetime yemin ederim ki Kevser suresini kim inanarak ve sevabını umarak okursa onu affederim."
 • Kutbüddin İznikî buyuruyor ki "Bir kimse yatacağı vakit Kevser suresini okursa ve derse ki "Ya Rabbî! Beni sabah namazına uyandır." derse, Allah'ü Teala nın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.
 • Bir kimse Kevser suresini yazıp üzerinde taşırsa her türlü tehlikeye karşı kendisini korumuş olur. 
 • Her kim cuma günü Kevser suresini 1000 defa okursa arkasından da bir defa salâvat-ı şerife getirip yerine yatsa ve abdestli olarak uyursa Resulullah (s.a.v.) peygamber efendimizi rüyasında görür. 
 • Her kim Kevser suresini okursa Allah'ü Teala ona cennet şehirlerinden su içirir. 
]]>
Kevser Suresi Arapça https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-arapca.html Fri, 07 Dec 2018 06:48:48 +0000 Kevser Suresi Arapça, Bu sure okunduğu zaman okuyan veya dinleyen kişiye bazı manevi armağanlar verilir. Yüce Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar yaratıcı sözler ile doludur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki he Kevser Suresi Arapça, Bu sure okunduğu zaman okuyan veya dinleyen kişiye bazı manevi armağanlar verilir. Yüce Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar yaratıcı sözler ile doludur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her kelime sihirlidir. Bu sihir, helaldir. Bu bağlamda surelerin ve ayetlerin faziletleri bu helal sihirlerden oluşur. Kevser suresi Mekke döneminde rivayet edildiği ve Peygamberlik  yıllarında indirilmiştir. İçerisinde yer alan Kevser, müminlerin kıyamet gününde suyunu içecekleri bir havuzdur. Bu surede iki koruyucu dile getirilir. Ondan içenler kurtuluşa ve nimetlere erişeceklerdir. Kevser kelimesi, sonsuzluk manasını ifade eder. 

Hz. Muhammed (s.a.s)'e verilen ilahi nimetleri kapsamaktadır. Ayrıca Kevser, kıyamet günü haşr meydanında Rasulullah (s.a.s)'a verilecek olan bir havuzun ve yine kendisine Cennet'te verilecek olan bir nehrin ismidir. Havuz ve nehir hakkında bir çok hadis rivayet edilmiştir. Peygamber efendimiz Kevser hakkında şöyle buyurmuştur; Bu Allah'ın Peygamberimize Cennette verdiği bir isimdir. Onun toprağı misktir. Suyu sütten daha beyazdır ve baldan daha tatlıdır. Genel olarak bu sure için Allah'a samimiyetle yönelerek verdiği nimetlere şükretmek anlamındadır. O'nun için namaz kıl ve O'nun için kurban kes, emredilmiştir. Burada surenin nasihat ve eylem tarafını anlatır. Dolayısıyla kurban kesmek sadece kurban bayramına yönelik olmamalıdır. Bir nimete erişildiği zaman da düşünülmelidir. Kısacası bir ev, araba almak, yüksek bir makama gelmek, bereketli ve kazançlı bir iş elde etmek, iş yeri açmak gibi durumlarda kurban değerinde bir hayvan kestirip, bunun etini fakirlere ve yoksullara dağıtmaktır. Çünkü bu nimetlere değecek olan nazarları, görünen ve görünmeyen kazaları ve musibetleri ortadan kaldırıcıdır. Yüce Allah kalplerimize bu surenin sevgisini yaşatsın ve faziletleri daim olsun.

Kevser Suresi ArapçaKevser Suresi Arapça; "Bismillahirrahmanirrahim"

İnna a'taynakel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter

Kevser Suresi Anlamı; "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın (c.c)'ın adıyla"
 • Ey Muhammed! Doğrusu sana Kevser'i verdik.
 • O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
 • Şu gerçek ki, senden nefret eden,
 • Her türlü iyilikten ve güzellikten kesilmektedir.
]]>
Kevser Suresi Kaç Ayettir https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-kac-ayettir.html Fri, 07 Dec 2018 07:08:59 +0000 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir. 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
Kevser Suresi Kaç Ayettir]]>
Kevser Suresi Okunuşu https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-okunusu.html Sat, 08 Dec 2018 01:44:37 +0000 Kevser suresi okunuşu üç ayetten ibarettir. Mekke'de indirilmiş olan ayet Kuran'da ki en kısa suredir. Hayır ve nimet anlamına gelen kevser kelimesinden ismini almıştır. Böyle olmasına rağmen, içerik bakımından ol Kevser suresi okunuşu üç ayetten ibarettir. Mekke'de indirilmiş olan ayet Kuran'da ki en kısa suredir. Hayır ve nimet anlamına gelen kevser kelimesinden ismini almıştır. Böyle olmasına rağmen, içerik bakımından oldukça zengindir. Bu surenin anlaşılabilmesi için İnşirah ve Duha surelerinde iyi incelenmesi gerekir. Bu üç surede peygamberimizi müşriklerin kötü davranışlarına karşı teskin etmek ve desteklemek amacıyla indirilmiştir. Bu duaların hepsi bir bütün halindedir.

Kevser suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'tayna kel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şaineke hüvel ebter.

Kevser suresinin iniş sebebi nedir

Sure peygamberimizin desteklenmesi, daha metin olması ve yapacağı görevlere daha iyi hazırlanması amacıyla indirilmiştir. Peygamberimiz Fatiha suresiyle tebliğe başladığı zamandan itibaren, müşriklerin alayları ve tacizleri ile karşı karşıya kalmış, tuzaklarına maruz kalmıştır. Oğullarını kaybetmesiyle, müşriklerin bunun hakkında ileri geri konuşması peygamberimizin üzülmesine sebep olmuştur. Yüce Rabbimiz bu sureyi göndererek, kendisini kevser müjdesi vermiş, düşmanlarına soylarının kesildiğini takdir ettiğini bildirmiştir.

Kevser Suresi Okunuşu

Kevser suresinin açıklaması

Biz sana bol hayır, nimet verdik, derken; peygamberimiz hayır ve nimetlerle müjdelenmiştir. Sadece Rabbine yönelmesini istemiştir. Peygamberimizle birlikte olan müminlere düşmanlık edenlerin, hayırlı bir geleceğe sahip olamayacakları belirtilmiştir.

Bu yüzden sadece Rabbine ibadet ederek, kurban kes, derken;  Rabbine olan bağlılığı nedeniyle iyilik ve hayırlara boğulan peygamberimiz gibi Müslümanlarda kurban keserek ve namaz kılarak yapacakları ibadetlerle sayısız nimetlere ulaşır. 

Sana kötülük eden, nefret eden kişilere tüm iyilikler ve güzellikler kesilecektir, derken; hayır yapmayı sevmeyen, kendisi de hayırsız kalacaktır. Peygamberimize ve dine kin besleyenin nesebi kalmayacağı, unutulacağı anlatılmıştır. Bu kişiler sonunda unutulup gitmiştir. 

]]>
Kevser Suresi İniş Sebebi https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-inis-sebebi.html Sat, 08 Dec 2018 08:59:25 +0000 İçinde Kelbî, Mukatil ve İbn Abbâs'ın da bulunduğu cumhur kavlinde sûre mekkîdir. el-Hasen, İkrime, Mücâhid ve Katâde ise medenî olduğunu söylemiş*lerdir. Suyûtî, İtkan'ında Sûrenin medenî olduğu görüşünü tercih etmiş İçinde Kelbî, Mukatil ve İbn Abbâs'ın da bulunduğu cumhur kavlinde sûre mekkîdir. el-Hasen, İkrime, Mücâhid ve Katâde ise medenî olduğunu söylemiş*lerdir. Suyûtî, İtkan'ında Sûrenin medenî olduğu görüşünü tercih etmiştir. Hafâcî ise iki görüş arasını te'lif sadedinde Sûrenin iki kere nazil olduğunu söy*leyenlerin bulunduğunu kaydeder.

Adiyat Sûresinden sonra nazil olmuştur.

2. O halde Rabbın için namaz kıl ve kurban kes.

3. Şu Seni kınayan var ya; işte o, ancak o ebter, soyu kesik olandır.

a) Daha önce (Nisa Sûresinin 51. âyetinin nüzul sebebinde de geçtiği üzere İbn Abbâs'tan rivayette o şöyle anlatıyor: Ka'b ibnu'l-Eşref Mekke'ye geldi*ğinde Mekke müşrikleri: "Sen Medine halkının en hayırlısı ve efendisisin değil mi" dediler. O: "Evet, öyleyimdir." dedi. "Şu soyu kesik, kavminden kopmuş kötü adam hakkında ne dersin. O, kendisinin bizlerden hayırlı olduğunu zanne*diyor. Halbuki bizler hacıların, sedanetin ve şikayetin ehliyiz" dediler. Ka'b: "Siz ondan daha hayırlısınız." dedi de "Hiç şüphesiz seni ayıplayanın kendisi ebter, soyu kesik olandır." âyeti ve "Kendilerine kitabdan bir pay verilmiş olan*ların Puta ve Tâğût'a inanıp küfredenlere: "Bunlar, iman etmiş olanlardan daha doğru yoldadırlar." dediklerini görmedin mi" (Nisa, 4/51) âyet-i kerimesi nazil oldu.

Kevser Suresi İniş Sebebi

İbn Abbâs, Mücâhid, Saîd ibn Cübeyr ve Katâde sûrenin el-As ibn Vâil hakkında nazil olduğu görüşündedirler.

Muhammed ibn İshak'ın Yezîd ibn Rûmân'dan rivayetle zikrettiğine göre el-As ibn Vâil, yanında Hz. Peygamber zikredildiği zaman: "Bırakın şu adamı; onun soyu kesik, onun çocuğu yok. Helak olduğu (öldüğü) zaman adı sanı kesi*lecek" demiş ve işte bunun üzerine bu sûre nazil olmuştur.[4] İbn Abbâs'tan rivayete göre de o bir gün Mescid-i Haram'a girerken Hz. Peygamber (sa) de çıkmakta imiş. Kapıda karşılaşmışlar ve bir süre konuşmuş*lar. Sonra o Mescid-i Harâm'da oturmakta olan kureyş'in ileri gelenlerinin ya*nına uğramış da ona: "Konuştuğun kimdi" diye sormuşlar. Hz. Peygamber (sa)'i kastederek "Şu soyu kesik adamla." demiş. Ondan biraz önce de Hz. Pey*gamber (sa)'in Hadice'den olan oğlu Abdullah vefat etmiş imiş. Onlar, oğlu olmıyana "ebter=soyu kesik" adı verirlermiş. İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûreyi indirmiş.

Atâ'dan ise Sûrenin Ebu Leheb hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber (sa)'in erkek çocuğu öldüğünde müşriklere gitmiş ve: "Bu gece Muhammed'in soyu kesildi." demiş ve bunun üzerine Allah Tealâ: "Şu Seni kınayan var ya; işte o, ancak o ebter, soyu kesik olan."ı indirmiş.Şimr ibn Atıyye'den rivayete göre ise bu sözü söyleyen ve Sûrenin nüzulüne sebep olan Ukbe ibn Ebî Muayt'tır.

Bu rivayetlere göre sûre, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.

b) Taberânî'nin zayıf bir senedle Ebu Eyyûb'dan rivayetine göre Hz. Pey*gamber (sa)'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde müşrikler sevinerek birbirlerine bu haberi yetiştirmişler ve: "Şu sâbiînin bu gece soyu kesildi." demişler de bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûreyi indirmiş.

Müslim'in Enes ibn Mâlik'ten rivayetle tahric ettiği bir hadiste o şöyle an*latıyor: Bir gün Rasûlullah (sa) mescidde aramızda bulunuyordu. Hafifçe uyur gibi bir hal aldı. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz: "Seni güldüren ne*dir ey Allah'ın elçisi" diye sorduk. "Az önce bana bir sure indirildi." buyurdu ve "Rahman Rahîm Allah'ın adıyla. Gerçekten Biz azimüşşan sana kevseri ver*dik." Öyle ise Rabbın için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğzeden; şüphesiz ki soyu kesik olari işte odur."u okudu, sonra: "Biliyor musunuz kevser nedir" di*ye sordu. "Allah ve Rasûlü en iyi bilendir." dedik. "Rabbımın bana va'dettiği bir nehirdir. Onda çok hayır vardır. O, kıyamet günü ümmetimin su içmeye ge*leceği bir havuzdur. Kapları, yıldızlar sayısıncadır. Onların (ümmetimin) için*den bir kul oradan ayrılıp uzaklaştırılacak da ben: "Rabbım, o benim ümmetim-dendir." diyeceğim. Rabbım: "Onun send]]> Kevser Suresi Tefsiri https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 15:56:23 +0000 Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuş ve üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi'mize ihsan olunan ''Kevser'' nimetini bildirdiği için Kevser ismini almıştır.Kevser Suresinin Tefsiri Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuş ve üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi'mize ihsan olunan ''Kevser'' nimetini bildirdiği için Kevser ismini almıştır.

Kevser Suresinin Tefsiri

1) Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Seni birçok fevkalade hayra eriştirdik, senin adını yükselttik. (Kevser'den maksat, alimlerin çoğuna göre cennette bir ırmak ya da bir havuzdur. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz, kardan daha soğuktur. Kaymaktan daha yumuşaktır. Ondan bir kere içen bir daha susuzluk hissetmez, onu ancak zevk ve mutluluk için içmeye devam eder. O güzel havuzun kenarı zeberceddendir. Bardakları gümüşten olup, gökteki yıldızlar kadar çoktur.)

2) Artık Ey Resulüm! Sen bu nimetleri ve ilahi lütufları sana ihsan buyurmuş olan Rabbin için namaz kılarak ve kurban keserek şükür vazifesini yerine getir. Keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun.

3) Ey insanların en faziletlisi! Muhakkak ki o sana hınç besleyen, bugz eden, sana ''ebter'' ( soyu kesik) diyen kimse yok mu İşte asıl ebter olan, dünyevi ve uhrevi hayırdan kesilip mahrum kalmış olan kişi kendisidir. Senin yüce zatın her türlü hayra mazhardır. Senin zürriyetin devam edecektir. Senin faziletin kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir.

Kevser Suresi Tefsiri

Bu mübarek Kevser Suresi'nin iniş sebebi hakkında şöyle deniliyor: Peygamber Efendi'mizin muhterem oğlu Hz. Kasım vefat edince '' As ibn-i Vail'' dedi ki: ''Hz. Muhammed Mustafa'nın nesli artık kesildi. ''ebter'' (anılmaktan mahrum) kaldı.'' O ve diğer müşrikler, erkek evlat sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları Peygamber Efendi'mize tabi olmaktan men etmek istiyorlardı.

İşte bu kafirlerin böyle batıl düşüncelerini reddetmek için Kevser Suresi nazil olmuştur. Kısa bir sure olmasına rağmen pek çok hakikatlere işaret etmiştir. Peygamber Efendi'mizin ilahi korumaya mazhar ve birçok nimetlere nail olduğunu beyan etmiş, ona tabi olanların kurtuluş ve selamete ereceklerini, muhalefette bulunanların da Allah-u Teala'nın kahrına uğrayacaklarını ifade etmiştir.

]]>
Kevser Suresi Meali https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi-meali.html Sun, 09 Dec 2018 05:50:54 +0000 Kevser suresi meali, Kuran'ın en kısa suresi olması açısından daha kolay yapılabilmektedir. Hz Muhammed'in ilk yıllarında Mekke'de indirilen sure, üç ayetten oluşmakta, adını da ilk ayetin sonunda bulunan kevser ke Kevser suresi meali, Kuran'ın en kısa suresi olması açısından daha kolay yapılabilmektedir. Hz Muhammed'in ilk yıllarında Mekke'de indirilen sure, üç ayetten oluşmakta, adını da ilk ayetin sonunda bulunan kevser kelimesinden almaktadır. Kevser kelime anlamıyla "hayır, nimet" anlamına gelmektedir. Peygamberimizin üzüntülü ve zor bir döneminde inmiş olan sure, kendisine hayır ve nimet verildiği müjdelenmiştir. Bu sayede Peygamberimizle birlikte, tüm müminlere düşmanlarının zorda kalacağı ve geleceklerinin olmadığı belirtilmiştir.

Kevser suresinin iniş nedeni nedir

Hz Muhammed'in eşi Hz Hatice'den olan oğlu Kasım bebeklik döneminde hayatını kaybetmişti. O dönemlerde erkek çocuk sahibi olmak oldukça önemliydi. Soyun devam ettirilmesi için, erkek çocuk sahibi olmak gerekiyordu. Müşrikler Hz Muhammed'in erkek çocuğu olmamasını değerlendirip, hakkında ebter (soyu kesik) dedikodusu çıkararak, hakaretlere başlamıştır. Müşriklerden olan As bin Vail, Onun adı anıldığında, "O bir ebterdir, soyunu devam ettirecek olan bir çocuğu bile yoktur. Öldüğünde unutulup gidecek, biz de kurtulmuş olacağız." demiştir. Diğer müşriklerde buna benzer sözler sarf etmiştir. Yüce Rabbimiz Peygamberimizin üzüntüsünü gidermek, geleceğe güvenle bakmasını sağlamak için, bu sureyi indirmiştir.

Kevser Suresi Meali

Kevser suresinin meali nedir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Biz sana bolca nimet verdik. Onun için sadece Rabbine ibadet et ve Onun adına kurban kes. Şu iyi bilinmelidir ki, senden nefret eden kişilerden her türlü iyilik, nimet, güzellik kesilmektedir!

Ayette yer alan Kevserin anlamı

 • Ayette yer alan iyilik ve hayır anlamına gelen kevser kelimesi, cennette yer alan nehir ya da havuzun ismidir. Bunu Peygamberimizin Kevser'i anlatırken: "O Rabbimin bana ihsan ettiği bir nehirdir. Onda bulunan hayrı, kıyamet gününde ümmetim içecek. İçinde bulunan kaplar yıldızlar kadardır." demesi, Kevser'in yorumlanmasına katkı sağlamıştır. Hadislerde Peygamberimizin havuzunun geniş, sütten daha beyaz, miskten daha güzel kokulu, kapları da yıldızlardan daha fazla olarak dile getirilmiştir. Bu havuzdan içen kişinin, sonsuza değin susamayacağı anlatılmıştır.
 • Kevser Peygamberimize verilmiş olan bir şereftir. Peygamberlik dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan bir hayırdır.    
 • Kevser Peygamberimizin ümmetinin ve soyunun bereketidir. Onun soyu kesilmemiş, Hz Fatıma'dan doğan evlatla sayesinde hayırlı bir şekilde çoğalmıştır. Çok sayıda hayırlı insanlar ve ümmet olmuşlardır.
 • Kevser hayrın ve iyiliğin sonsuzluğunu ifade etmektedir. Müşriklerin yakıştırmalarının aksine, Yüce Rabbimiz Peygamberimize bitmeyen nimetler ihsan etmiştir.
 • Hz Muhammed bu nimetleri Peygamberlik yaptığında görecektir. Allah ile buluşan biri için artık kaybetmek mümkün değildir.
 • Peygamberimize gönderilen en büyük nimet Kuran'ı Kerim'dir.
 • Peygamberimiz için dua eden meleklerde büyük bir nimettir. Bu melekler Peygamberimize dua edenlere de dua ederler. Peygamberimizin adı Allah ile birlikte anılır hale gelmiştir.
 • Peygamberimizin sünneti de nimetler arasında yer almaktadır. Yeryüzünde Onu anan insanların olması büyük bir nimettir.
 • Peygamberimizin gelmesi, insanlık için sonsuz bir hayır anlamındadır. Onu tanımayanlarda ondan fayda görmüşlerdir. Kevserin anlamı oldukça fazladır, bunlar saymakla bitmez. 

"Onun için Rabbine ibadet et ve Onun adına kurban kes." anlamı

Allah'a olan bağlılığı ile Peygamberimiz bunca iyiliği ve hayrı elde etmiştir. Müslümanlarda kurban keserek, namaz kılarak dünya ve ahirette sayısız nimete erişir. İbadet kendini Allah'a adamakla ve Ona yönelmekle olur. Kurban kesmek ve namaz kılmakla Allah'a samimi bir şekilde yönelmek mümkün olur. Bu sebeple Allah için namaz kıl ve kurban kes.

"Şu iyi bilinmelidir ki, senden nefret eden kiş]]> Kevser Suresi https://www.kevsersuresi.com/kevser-suresi.html Sun, 09 Dec 2018 18:39:02 +0000 Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci suresi olan Kevser suresi aynı zamanda Kur’an-ın en kısa suresidir. Diğer ismi  "En-Nahr" olan Kevser suresi üç ayet on kelime ve kırk iki harften oluşur. Kevser suresinde Allah kötü müşriklerin Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci suresi olan Kevser suresi aynı zamanda Kur’an-ın en kısa suresidir. Diğer ismi  "En-Nahr" olan Kevser suresi üç ayet on kelime ve kırk iki harften oluşur. Kevser suresinde Allah kötü müşriklerin sözlerine karşı HZ. Peygamber (S.A.S) teselli etmektedir. 


Yüce Allah Kevser suresinde peygambere çeşitli vaadlerde bulunmakta, onu şükür etmekten vazgeçmemeye sevk etmekte, ve kötülerin acı sonlarını haber vermektedir. Kevser suresi bazılarına göre Mekke’de bazılarına göre Medine’de nazil olmuştur. Ancak Mekke’de nazil olduğu düşüncesi daha ağır basmaktadır. Ancak nerede olursa olsun müşriklerin HZ. Muhammedi üzdükleri sırada nazil olduğu bilinmektedir. Kevser sonsuzluk manasındadır. Kevser suresinin birçok fazileti vardır.

Bunlardan bazıları:
-- Bu sureyi kişi Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa salavat getirip yatarsa, o gece Resulullah efendimizi rüyasında görür.
Kevser Suresi
-- bir kişi yatmadan önce Kevser suresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse, o kişi sabah namazına uyanır.”
-- Kişi Kevser suresini sürekli okursa kalbi yumuşar.
-- Kevser suresinin günde 100 defa okuyanın hayattan her dilediği olur.

Kevser Suresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.
İnnâ a’ taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne Şânı eke hüvel ebter.
Anlamı: Biz sana Kevser’i verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğuz edenin kendisidir.

]]>